Operational Excellence als ruggengraat voor een bedrijf van de toekomst

De maakindustrie trekt weg uit Vlaanderen. Door zich toe te spitsen op kostenreductie & productinnovatie hebben bedrijven met Vlaamse vestigingen, ondanks de hoge loonkosten, de competitiviteit kunnen behouden. De kosten blijven echter stijgen, maar de productiviteit bereikt zijn plafond met deze strategie. Om onze maakindustrie hier te houden en de strijd aan te (kunnen) gaan met de globale competitiviteitsdruk moet men niet enkel breder durven gaan, maar ook ernaar streven om Factory of the Future  te worden! 

‘Factories of the Future’ zijn toekomstgerichte, flexibele productiebedrijven die producten met een hoge toegevoegde waarde leveren en in de toekomst een rol van betekenis zullen spelen in een dynamisch en wereldwijd productienetwerk. Deze Factories of the Future zetten vol in op een zevental domeinen, waaronder gedigitaliseerde productieprocessen en sociale innovatie.

In een mensgerichte aanpak ligt de focus op betrokkenheid, creativiteit en autonomie van de medewerkers. Wil jouw bedrijf ook een Factory of the Future worden, dan zal Operational Excellence jouw motor zijn om daar te geraken! Download hier je pdf document over OPEX

Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email